Hatha Yoga

Hatha Yoga

Waarom Asta?

Asta betekent acht. Er zijn acht kroonbladeren van Yoga die zich stap voor stap voor de beoefenaar ontvouwen. Dit zijn de uiterlijke ethische disciplines (yama), innerlijke ethische voorschriften (niyama), houdingen (asana), adembeheersing (pranayama), terugtrekken en beheersing van de zintuigen (pratyahara), concentratie (dharana), meditatie (dhyana), en gelukzalige eenwording (samadi). Wij noemen dit de kroonbladeren van Yoga omdat ze op elkaar aansluiten als de bloembladen van een lotusbloem om samen een mooi geheel te vormen.

 

De beoefening van Yoga ten bate van de gezondheid, om fit te blijven en flexibiliteit te behouden, is de uiterlijke beoefening van Yoga. Terwijl dit een legitiem uitgangspunt is, is dit niet het einde. Yoga is veel meer dan dat.

De term Hatha yoga is een samengesteld woord. ‘Ha’ betekent zon en ‘tha’ betekent maan. Dit impliceert het in balans brengen van dualiteit en manifesteert zich op vele manieren, bijvoorbeeld: man en vrouw, dag en nacht, yin en yang, of ieder ander ‘tegengesteld in balans zijnde paar’. De toepassing van dit concept op het lichaam betekent dat beide zijden van het lichaam in balans worden gebracht. Stabiliteit en mobiliteit kunnen worden bereikt door zowel kracht en flexibiliteit aan beide kanten van het lichaam op te bouwen. Dit zorgt voor een efficiënter en evenwichtiger functioneren. Dit geldt ook voor het geestelijk welzijn. Het een kan niet zonder het ander.